ردیفنام دورهروزها و ساعاتتوضیحاتشهریه(تومان)
ASP.Net+C#.Net+SQLServer مقدماتی+حرفه ای
شروع دوره:

رزرو - پيش ثبت نام


10جلسه 3.0 ساعته
30 ساعت
562,500(اصلی)
421,875(با 25% تخفیف)
ICDL
شروع دوره:

رزرو - پيش ثبت نام


12جلسه 3.0 ساعته
36 ساعت
675,000(اصلی)
506,250(با 25% تخفیف)
SQLServer
شروع دوره:

رزرو - پيش ثبت نام


4جلسه 3.0 ساعته
12 ساعت
112,500(اصلی)
84,375(با 25% تخفیف)
تبلیغات